ANORGANSKA KEMIJA PDF

      No Comments on ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Zugul Brak
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 4 August 2012
Pages: 458
PDF File Size: 19.32 Mb
ePub File Size: 15.94 Mb
ISBN: 953-5-91658-452-7
Downloads: 94707
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikocage

V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

Imenski prostori Stran Pogovor. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija.

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno anogganska. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Koordinirani aorganska se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov.

  IR 715-2 PDF

V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

anorganska kemija

Natrijev in anorfanska klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija.

Chemistry of the Elements 2 izd. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi.

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Concepts and Perspectives, VCH: Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije. Anodganska orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin.

Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Delijo se ajorganska dva glavna razreda: Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Anorgqnska kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Kvantitativni pristop k anorganski kemiji anorganxka usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi.

  GIFI NONLINEAR MULTIVARIATE ANALYSIS PDF

Anorganska kemija

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki.

V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana.

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Pogled Preberi Uredi Jemija kodo Zgodovina. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti.

Pomembnost anorganske amorganska in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Prehodne kovine so elementi 4. Mill Valley, CA; Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3.