BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

      No Comments on BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Akinozil Akinokus
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 15 December 2005
Pages: 263
PDF File Size: 12.33 Mb
ePub File Size: 8.54 Mb
ISBN: 119-3-39421-598-8
Downloads: 70474
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Banos

Za to se koriste aparati za prikupljajnje cestica i cikloni raznih tipova izvedbi. Vertikalna unakrsna sema kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh sa strane pani.

Kretanje vrelih dimnih gasova i pregrijane pare moze da bude istosmijerno ili suprotosmijerno, s tim da se pri suprotosmijernom kretanju postize veca temperatura pregrijane pare. Limovi su od aluminija ili od celika debljine 0,5mm, talasasto su ispresovani.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Produkti potpunog sagorijevanja su ugljendioksid i vodena para. Emisija oksida sumpora smanjuje se dodavanjem sredstva za vezivanje sumpora krecnjak, dolomit, krec direktno u fluidizirani sloj. Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna. Ovaj gubitak se definise kao energija koju sa sobom iz kotla iznose nesagorjele cestice u letecem pepelu u odnosu na ukupnu dovedenu energiju kotlu. Regenerativni zagrijac zraka sastoji se od bubnja izdijeljenog u sekcije.

To znaci da je gubitak u8 manji za vece kotlove pod istim ostalim uslovima. Konstrukciona sema kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju na atmosferskom pritisku prikazana je na slici broodski.

Muris Begić Parni Kotlovi II

Konstrukciona sema kotla na sagorijevanje u fluidiziranom sloju na atmosferskom pritisku Iznad sloja se cesto dovodi i sekundarni zrak za postizanje vece ucinkovitosti postepenog sagorijavanja sto istovremeno snizava temperaturu i stvaranje azotnih oksida NOx.

  EKONOMETRIA I BADANIA OPERACYJNE PDF

Moze se smatrati da je tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju dostigla svoju punu zrelost za industrijsku primjenu. Brzina hemijske reakcije u zavisnosti je od koncentracije reaktanata i produkata sagorijevanja data je kao: Produkti sagorijevanja smanjuju koncentraciju zapaljivih gasova u smjesi, ali znatno povecavaju njenu temperaturu, sto dovodi do intenzifikovanja gasifikacije u gornjim slojevima i do povecanja koncentracije zapaljivih gasova, zbog cega se paljenje smjese vrsi u sloju.

Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Kolicina toplote prihvacena u isparivacu se racuna prema obrascu: Obrnuta paralelna sema kod koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1.

Ovo se moze pojaviti i kada je gorivo suvise vlazno. Koridorni raspored cijevi Slika7.

Moze se odrediti na osnovnu raznih teorijskih ili empirijskih obrazaca. Osim toga FBHE se koristi i za regenerativno zagrijavanje pare iz visokotlacnog btodski parne turbine.

We are a non-profit group that run this website to share documents. Prva provjera Provjeru vrsimo na osnovu jednakosti: Gorivo i sorbent se uvode u loziste iznad ili ispod fluidiziranog sloja.

Isparivac podizne cijevi kod prirodne cirkulacije6. Kako je pretezan broj reakcija pri sagorijevanju cvrstih parbi heteogen kako se one mijenaju po vremenu i mjestu, procesi koji se odvijaju su vrlo slozeni, kolovi da izazivaju brojne poteskoce. Zidovi, zbog visoke temperature, moraju da budu debeli i sastavljeni od vise slojeva razlicitih vatrootpornih materijala sto povecava investicione troskove.

Poznavajuci toplotnu moc goriva, stepen iskoristenja kotla i toplotu koju prima prijemnik toplota, moguce je odrediti kolicinu goriva potrebnu za sagorijevanje u kotlu. Ta energija hemijske reakcije se koristi za podizanje entalpije produkata sagorijevanja, te se dalje kao toplota prenosi na ogrjevne povrsine.

Ložište (kotao)

Skica resetke za sagorijevanje cvrstog goriva Gorivo na ravnoj resetki se tokom procesa sagorijevanja zbog dejstva sile gravitacije i smanjenja zapremine sagorijelog dijela sloja pomjera nanize.

Po nacinu dejstva mogu biti rekuperativni i regenerativni. Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Slika. Energija koju sljaka nosi sa sobom van iz lozista predstavlja ovaj gubitak. Pored toga, loziste mora da bude koncipirano tako da se u mogucoj mjeri sprijeci prljanje grijnih povrsina, to jest, da se onemoguci stvaranje cvrstih naslaganja sljake, da se u njemu ostvaruje sto ravnomjernije toplotno opterecenje ekraniskih povrsina, da se postigne sto ravnomjernije temperatursko polje na izlazu ispred cijevne resetkeda se omoguci odvijanje procesa sagorijevanja sa sto manjim viskom vazduha i tako dalje.

  ANANTHANARAYANAN AND PANICKER MICROBIOLOGY PDF

Kod novijih konstrukcija su relativni koraci znato manji, sto utice na snizenje temperature zida, smanjuje njegovu debljinu i pojeftinjuje troskove izrade i montaze. Para iz dobosa ili paroskupljaca struji kroz snop zmijastih cijevi malog precnika, obicno 20 — 40 mm.

Kootlovi H2O se dobija pomocu relativne vlaznosti vazduha potrebnog za sagorijevanje. ACFBC tehnologija vrlo je pogodna za sagorijevanje ugljeva niskog kvaliteta sa visokim sadrzajem pepela, promjenjivih karakteristika sagorijevanja, i za ugljeve koji se tesko melju do granulacije fine prasine. Prema namjeni se kotlovi mogu podijeliti na cetri osnovne grupe: Pari zadrzavanja cestica u lozistu iznosi 10 do 20 sekundi.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

Potpuno sagorijevanje nastaje sagorijevanjem ugljenika i vodonika uz dovoljnu kolicinu kiseonika. U odnosu na pokretljivost, kotlovi se mogu podijeliti na: Pri izgaranju u sloju ovaj je gubitak kot,ovi, dok pri sagorijevanju u letu ima nize vrijednosti. Obicno u ekranskim cijevima lozista obavlja se isparavanje vode, tako da je loziste ujedno i ozraceni isparivac kotla.

Zadrzavanje sumpora se odvija i za vrijeme gasifikacije i u PFB lozistu.

Konvektivni isparivac je element u kojem se izmjena toplote obavlja uglavnom konvekcijom, ali i zracenje zbog visokih temperatura ima prilican uticaj. Pri padni se razvija toplota, gasovi i vodena para.