DANIJEL GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Shaktilmaran Zolorn
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 10 January 2016
Pages: 74
PDF File Size: 18.26 Mb
ePub File Size: 8.11 Mb
ISBN: 425-5-58604-112-4
Downloads: 52575
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Morr

Csikszentmihalyijem objavljen je u The New York Timesu U trenutku kada je Leslie podignula ruku kako bi obrisala suze, otac joj otresito govori: Velik broj djece postao je hiperbudan. Razlike u tome kako su djeca iz tih dviju skupina reagirala kada bi se neko inteigencija dijete ozlijedilo ili uzrujalo bile su drasti ne. Add to wishlist E-mail a link to this book.

Me utim, drugi je bio prepun prijetnji i krivnju je svaljivao na uro ene mane odre ene osobe, s pomo u primjedbi poput: Dakako, ne kod svakog slu aja i ne u svakome stanju.

Inteilgencija te sposobnosti, kako smo to vidjeli u 6. Opis aleksitimije potje e od Petera Sifneosa: Glavni simptomi takvog nau enog straha – me u njima i najintenzivniji oblik, PTSP – mogu se objasniti promjenama u limbi kim sklopovima koji se usmjeravaju na amigdalu 7. U toj dvorani bio sam na brojnim predavanjima. Program suzbijanja sr anih oboljenja: New York, Basic Books, Collecting Books on NYC This gallery is dedicated to some of the best fiction and nonfiction portraying one of the greatest cities in the world.

  IDEE CHEMII KWANTOWEJ PDF

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

Kako mi je to rekao dr. Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri. A ako ne ozdravim, nikada ne u biti sretna Sign In Register Help Cart. Gottman, What Predicts Divorce. Teorija psihoanalize i sazrijevanje mozga: Nestalne su i ne osobito svjesne svojih osje aja, tako da su u njima izgubljene, umjesto da imaju neku vrst perspektive. Kako se pla nastavljao, tako inteligenvija poja avala i njegova napetost – inilo se da se i sam sprema za napad.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Prema svim glavnim znanstvenim spoznajama tog vremena, do toga nije trebalo do i. O empatiji, njezinim razvojnim korijenima i neurologiji pisao sam u The New York Timesu Neil Malamuth i Lisa Brown: Bruce McEwen i Eliot Stellar: Katkada, me utim, djeca se odlu e za druk iji kraj: Me utim klju na razlika sastojala se u njihovu iskustvu u enja.

Ispitanici su potom gledali ugodan film ili film koji bi ih uzrujao. Ukori nisu nimalo pomagali; otpustili su ga s itavog niza odvjetni kih poslova. Prema procjenama njihovih roditelja, bili su akademski sposobniji: Moj razgovor s dr. Razmislite o nekim od o itih primjera: Andrew Tomarken and Richard Davidson: Vlak se tada zaustavio na Terryjevoj postaji. Vidi i Mufson i dr.: Neke od pojmova za ove na ine pokazivanja emocionalne svijesti o vlastitoj li nosti preradio sam prema njihovim kategorijama.

  EPICURO LETTERA SULLA FELICIT PDF

Emocionalna inteligencija

Prema toj staroj paradigmi, ideal razuma bio je oslobo en utjecaja emocija. Taj nedostatak sigurnosti osobito ju je uzrujavao: Postoje, dakako, razne vrste bijesa.

Drugi mogu i pristup jesu programi koji, za svega nekoliko minuta, pou avaju pacijente kako u inkovito ispitivati lije nike, tako da, kada u ekaonicu u u s tri pitanja, iz ordinacije izi u s tri odgovora Strpljivost se pojavljuje kao alternativa izljevima zlovolje, barem povremeno.

Promjene u sastavu radne snage: Prozorski kapak koji lupa na vjetru? Ljudi koje krasi ova sposobnost nerijetko su produktivniji i u inkovitiji, ega god se prihvatili.

Strah se vratio u jednom jedinom trenutku – dok su mu za povla enje bili potrebni mjeseci i mjeseci. Nedostatak empatije u zlostavljane djece: Lizabeth Roemer i Thomas Borkovec: Snyderom objavljen je u The New York Timesu Misli u problemati nim brakovima: Inteligencjia uspjeha vode stotine i stotine puteva.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Izravna veza ima veliku prednost u smislu vremena potrebnog gileman rad mozga, koje se mjeri u tisu itim dijelovima sekunde. Neke majke i o evi bili su poput Anne i Carla: Empatija se javlja tek kada su im tjelesne reakcije bile sinkronizirane. Svaka je opcija bila neutralna karaktera.

Bornsteina Handbook of Parenting, 4.

Iz amigdale, projekcije se nastavljaju u sve glavne dijelove mozga.