GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

      No Comments on GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Moogugis Malataur
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 28 March 2005
Pages: 484
PDF File Size: 17.77 Mb
ePub File Size: 8.46 Mb
ISBN: 353-8-27461-735-3
Downloads: 94389
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malalrajas

Milovan Unkovi, Tatjana Dlaba Documents. U njoj je drama ekonomskog propadanja sela, kojoj Glii posveuje skoro itavo svoje delo, dovedena do krajnje zaotrenosti i prikazana potpunije i s vie karakteristinih pojedinosti nego u drugim pripovetkama.

U Podvali je sebi stavio za zadatak neto vie od obine ale i zabave; tu je ivo i konkretno prikazao ono to je razvijao u svojim pripovetkama: Od manjih ruskih stvari preveo je jo i Narodnoga borca u tri maha Njegovo delo nije obimom veliko.

Nasuprot tome, ima dosta irokih slika enterijera: On je tu zaista pripoveda koji pokuava da ue u stvarnost sela i da prikae seljaka u njegovoj sredini, u njegovim karakternim i duevnim osobinama, istina, vie u odnosu na grad i na seoeku inteligenciju popa i uiteljana izvesne njegove navike, negoli u meusobnom odnosu.

Gliid proveo je svoj prilino dug ivot sa duom koja se vjeito smijala i, oduivi svoj dug zemlji i narodu, legao je ista i svijetla obraza kao rijetko ko, u grob, daleko od svoje bogate i drage umadije. On je po ugledu na Ruse poeo realistiku pripovetku u nas, stvorio seosku pripovetku, koja se docnije, naroito u Srbiji, razvila.

Iz toga je nastala i ona njegova naklonost prema Gogoljevim priama. Dobro je upoznao rusku knjievnost i ideje naprednih ruskih mislilaca. Njegovo ponaanje u kancelariji, odevanje, prefinjenost, istoda, gospodstvenost u funkciji su satirinog sagledavanja ovoga junaka: Dete sa sela, on je sauvao seljaku duu i nikada nije mario za varo, za “gadnu ariju”, kako je on govorio.

Iz ove slike izbija Gliiev podsmeh onima koji se posveuju izuavanju sela, a prvi put u njega ulaze; posveuju se izuavanju seoskog ivota, a pojma nemaju kako taj ivot izgleda.

  INTERNATIONAL BUSINESS TEXT AND CASES BY FRANCIS CHERUNILAM PDF

Veran svom realietihom postupku, Glii se i u njima koristio tanim ivotnim podacima. On je realist po uverenju i hoe da verno i istinito slika.

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera

Satiri su izloeni oni koji su doli u selo sa strane, koji mu organski ne pripadaju trgovac Cincarin, dravni inovnici ali nanose mu zlo. Prava marva” prodavati glavu edera da “kapetan ponese deci” poto “mit” mito ne prima, a svaka treda para de idi uki panduru: Gotovo uvek je poneko u Gliievim pripovetkaa anegdotama nadmudren ili nasamaren. Milovan Glii kao predstavnik tipa seoske literature padao je u zaborav.

Sve to se dogaa s njenim junakom, od trenutka kada je doao u grad do trenutka kada je iz njega proteran, poto je seceraa bio kanjen s dvadeset pet udaraca batinom pripoveda posmatra iz perspektive junakove suene svesti, u svetlu njegove opsednutosti kobnim brojem Tu je otrica duha pala na takozvane “drvene” advokate.

Linosti su prikazane spolja a unutranji ivot je ostao nepoznat. Realist i po svom trezvenom i pozitivnom duhu i po svojim naunim i socijalnim uverenjima novoga oveka sedamdesetih godina, on sasvim tano izraava novi narataj koji je sebi kao program stavio: Please enter the message.

On je pod njihovim uticajem pripoverka svoj interes na rusku knjievnost, na najbolja dela ruske klasike. Ivana rated it liked it Sep 16, Tu se razvie golemi planovi; izmerie hlava sve prilike i sredstva; izrauna se kapital; pozidae se kude, jedanput redi; poe se od malene take, od glave edera to bee u torbi ukinoj, pa se razvi do najirih granica.

Glava šećera by Milovan Glišić

Write a review Rate this item: Andra Nikoli, Giga Geri i dr. Docnije je bio ef korektora Dravne tamparije, zatim dramaturg Srpskog Narodnog Pozorita, na kome je poloaju dugo i uspjeno radio. Pa opet kod njega nema klonua duhom, nema beznaa. Seljaci se poduhvataju da ga javno kompromituju, hvataju ga u klopku i natiu mu rogu na glavu. Prippovetka je bio uven njegoz smeh.

Freakylinks

Poetkom ih godina XIX veka sa Svetozarom Markoviem kao ideologom novog pravca i Gliiem kao realistikim pripovedaem realizam je postao glavni pravac itave srpske knjievnosti. Meutim, ivo prianje, izvanredno ist i bogat jezik, poteni i humani stavovi ine da je Glii i danas zanimljiv i rado itan pisac, a njegova uloga u osnivanju srpske realistike pripovetke osigurava mu asno mesto u istorijskom razvoju nae knjievnosti.

  INSPECTRES PL PDF

Please choose whether or not you pripovegka other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Obolevi, otiao je radi leka na Primorje. Iako je u privatnom ivotu imao velike ljubavi prema prirodi, nije uspeo da je prenese u svoje pripovetke. Glii je, i posle konanog odlaska iz sela, dolazio u dodir sa seljacima, sluao kako seljaci kroz svoj humor proputaju neobine doivljaje.

Pod uticajem francuske knjieinosti vrila se preorijentacija nae knjievnosti od seoskih tema na gradske. Stari duh patrijarhalne kulture izgledao mu je nesravnjeno vii od tadanjeg vizantijsko-cincarskog duha naih varoi. Ovo je tana slika vremena: Doao je sa sela na univerzitet oko U nekim pripovetkama Glii koristi prie o “neistim silama” kao elemenat u slikanju seoskih naravi, shvatanja i obiaja.

glava secera milovan glisic film

Iz Istorije nove srpske knjievnosti Jovan SkerliNaslov: Boe moj, kakva li je to graja u Krnidu?! Mirjana rated it really liked it Feb 24, Naine od zdrava i itava oveka nakaradu! Gliid je osedao averziju prema svemu to spolja dolazi u selo, jer je uveren da selu ba sa te strane dolazi zlo. Za vinovnike tih nedaa Glii je smatrao zelenae i birokratiju, koji dolaze iz palanke, pa se u veini njegovih pripovedaka osea uzajamna netrpeljivost sela i grada.

Pisac, ipak, ne idealizuje seljake, ne preutkuje njihove mane: Poto se odelio od brata, morao je da podigne krov Nad glavom, a para nije bilo.