ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

      No Comments on ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Zulkijora Mozragore
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 2 September 2005
Pages: 273
PDF File Size: 12.37 Mb
ePub File Size: 11.64 Mb
ISBN: 522-5-78989-174-2
Downloads: 26913
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mushakar

Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. Budui da ne priznaje vaspitaevu vodeu ulogu u vaspitnom procesu, pedagigije onemoguuje plansko usvajanje nastavnog gradiva, idealizira djetetovu prirodu, precjenjuje ulogu biolokih faktora u djetetovom razvoju i negira drutvu pravo da postavlja vaspitne ciljeve.

Poznato je njegovo naelo: Osnove pedagogije – skripta Documents. Po njemu za sve je kriva privatna svojina.

Ruso je bio pristalica toga da dijete samo osjeti posljedice svojih postupaka. Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Lokaa djelimino na svoj nain istorijaa protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete. Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno.

Nju treba vaspitavati tako da lstorija spremna i sposobna da se bavi domainstvom i da vodi rauna o udobnosti i srei mua. Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui.

  BRETONNIAN KNIGHT WARHAMMER QUEST PDF

Na toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta. Zastupnik je slobode, demokratije i humanizma. To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovizatim istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan stav u odnosu na dotadanju kulturu ovjeanstva. Izalo je godine.

On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da lstorija neu ponavljati; naravno imao je i greaka. Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog. Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci. Druga rasprava se pedagogje na porjeklo i sutinu drave, suvereniteta naroda, socijalnih i prirodnih uslova formiranja ovjeka, koja je nastala dobrovoljnim ugovorom, trea na otru kritiku feudalnog poretka, gde se osuuju poroci i predrasude drutvenog ureenja, izraavaju se interesantna miljenja o vaspitanju ljudskih osjeanja.

Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje pruaju ljudi, ravnati prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji daje priroda. Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr.

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio.

  EL CROQUIS RCR PDF

Kad je doao u Pariz, upoznao se sa pedagpgije i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio. Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto.

Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo. Ja pedagogijee sumnjam u injenicu da bi on bio uspjean vaspita, mada ne osporavam vrijednost djela Emil ili o vaspitanju. Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso. Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine. Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna.

Vaspitanje i sociologija by Anja Ostojic on Prezi

U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Fidor Dostoyevski prdagogije el realismo psicolgico ruso. Uslov za dobro vaspitanje je: S obzirom na to da je ovim djelom estoko napadao crkvu i religiju a zalagao se i za principe deistike vjere, izazvao je otpor katolike crkve i svetenstva, pa je knjiga bila osuena i spaljena na trgu u Parizu, a Ruso je morao da bjei iz zemlje.

Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M. Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Ne radi se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili zvanja ili drave, ve se radi samo o istoria ovjeka.

Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena.